Hívjon minket: +3630-602-9212 | H-P: 9:00-16:00. Írjon nekünk: hello kukac kamerabolt.com 

Adatvédelem

1 Adatvédelmi Nyilatkozat

A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során az Üzemeltető a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:

 • * Név

 • * Szállítási cím

 • * Számlázási cím

 • * Elektronikus levelezési cím

 • * Elérhetőségi telefonszáma

Választhatóan megadható adatokat:

 • * Egyéb közlendő

 • * Számlázási cégnév

Az Üzemeltető a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Üzemeltető alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Az Üzemeltető az Vásárlók adatainak kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény, továbbá az 1998. évi VI. adatvédelemről szóló törvények, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok szerint jár el. Az Ön adatait a szerződés teljesítése és s szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk határozatlan időtartamig, vagy a törlés kéréséig. A megrendelés teljesítéséhez szükséges szállító partnernek a szállításhoz szükséges adatokat adjuk ki, továbbá szoftwer üzemeltető részére, illetve hatósági felkérés alapján. Az adatokat kizárólag a TLSoft Intelligent Solutions Kft. részére gyűjtjük és dolgozzuk fel a cég gazdasági feladatának teljesítéséhez betartva a személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló jogszabályok előírásait. 

2. Az adatfeldolgozó adatai: itt
A megrendelések kiszállítása érdekében az Üzemeltető a következő adatokat bocsátja Eladó, a szállító cég, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére:

 • * Megrendelő neve

 • * A teljes Szállítási cím

 • * Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok)

 • * A megrendelés összege szállítási díjjal együtt

 • * Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

Eladó, a szállító cég, illetve a szállító megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

3. Adatkezelő adatai:

 • Cégnév: TLSoft Intelligent Solutions Kft.

 • Székhely: 5931 Nagyszénás Szent István u. 5.

 • Elérhetőség (ügyfélszolgálati e-mail cím): hello[kukac]kamerabolt.com

 • Telefon:0630/6029212 (normál díjszabással hívható)

 

 • Cégnév: DHL Express Magyarország Kft.

 • Székhely: 1097 Budapest, Fehérakác u.3.

 • Telefonos elérhetőség:0640/ 45-45-45

 

 • Magyar Posta Zrt.

 • Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 • Elérhetőség:ugyfelszolgalat[kukac]posta.hu

 • Telefon: 061/767-8200

 •  

 • OnlineCamera Bt.

 • 6423 Kelebia, Szabadság utca 10.

 • Elérhetőség: info[kukac]onlinecamera.net 

 • Telefon: 0677/454-152

4. Adatkezelés célja:

A szervereink által automatikusan naplózott információk. Szervereink automatikusan naplózzák felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

5. Tárolt adatok:

Megrendelés során: Felhasználó név, Név, E-mail cím, Telefonszám, Számlázási adatok, Szállítási adatok. Hírlevél során: E-mail cím, Felhasználó név.

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére kell elküldeni.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Bírósági jogérvényesítés

A Felhasználó személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata

Az Avtv. 27. §-a alapján bárki a NAIH-hoz fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A NAIH-hoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentőt a közérdekű bejelentővel azonos védelem illeti meg.
A NAIH-hoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány. A NAIH honlapja az alábbi címen érhető el: www.naih.hu.